ArhivX LOD

Ime
RUDOLF
Prezime
JAKHEL
Godina (rođenja-smrti)
1881-7-16 1928
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93363
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Nema objekata!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.