ArhivX LOD

Ime
MARGARETA (GITA)
Prezime
JAGODIĆ rođ.ROSENZWEIG
Godina (rođenja-smrti)
1939-2-22 1971-2-18
Mjesto smrti
ZAGREB
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93337
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Nema objekata!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.