ArhivX LOD

Ime
SLAVKO
Prezime
JAGAČIĆ SLAVIK
Godina (rođenja-smrti)
1934-8-19 1996
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93321
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Nema objekata!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.