ArhivX LOD

Ime
ŽIVKO
Prezime
ĐAK
Godina (rođenja-smrti)
1942-1-14
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85680
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Nema objekata!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.