ArhivX LOD

Ime
Karl
Prezime
May
Godina (rođenja-smrti)
1842-1912
URI:
uri data.arhivx.net/?id=79509
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Nema objekata!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.