ArhivX LOD

Ime
Joseph
Prezime
Conrad
Godina (rođenja-smrti)
1857-1924
URI:
uri data.arhivx.net/?id=35901
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Nema objekata!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.