ArhivX LOD

Prezime
Plato
Godina (rođenja-smrti)
427.-347. p.n.e
URI:
uri data.arhivx.net/?id=1755
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Nema objekata!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.