ArhivX LOD

Upit: Z; Broj rezultata: 40 / 864
Ime
JUSUF
Prezime
ZAČINOVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1935
URI:
uri data.arhivx.net/?id=90040
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Tamara Pavlovna
Prezime
Zadoenko
URI:
uri data.arhivx.net/?id=47217
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ran
Prezime
Zadok
Godina (rođenja-smrti)
1944
URI:
uri data.arhivx.net/?id=80401
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Franjo A
Prezime
Zadravec
URI:
uri data.arhivx.net/?id=57841
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Franc
Prezime
Zadravec
URI:
uri data.arhivx.net/?id=71891
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vesna
Prezime
Zadravec
Godina (rođenja-smrti)
1937
URI:
uri data.arhivx.net/?id=81463
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DRAGUTIN
Prezime
ZADRAVEC
Godina (rođenja-smrti)
1957
URI:
uri data.arhivx.net/?id=90042
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
IVAN
Prezime
ZADRAVEC
Godina (rođenja-smrti)
1956
URI:
uri data.arhivx.net/?id=90044
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
VESNA
Prezime
ZADRAVEC KIEFER
Godina (rođenja-smrti)
1937
URI:
uri data.arhivx.net/?id=90046
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Miluše
Prezime
Zadražilová
URI:
uri data.arhivx.net/?id=39155
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Zadro
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37022
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivana
Prezime
Zadro
URI:
uri data.arhivx.net/?id=50972
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
SPOMENKA
Prezime
ZADROVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1956
URI:
uri data.arhivx.net/?id=90048
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
John T
Prezime
Zadrozny
URI:
uri data.arhivx.net/?id=6519
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Trajče
Prezime
Zafinoski
Godina (rođenja-smrti)
0-0 0-0-0
URI:
uri data.arhivx.net/?id=110896
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Eric M
Prezime
Zafran
URI:
uri data.arhivx.net/?id=48069
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
IVAN
Prezime
ZAFRANOVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1973
URI:
uri data.arhivx.net/?id=90050
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
JADRANKA
Prezime
ZAFRON
URI:
uri data.arhivx.net/?id=90052
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Adam
Prezime
Zagajewski
URI:
uri data.arhivx.net/?id=16997
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mihael
Prezime
Zagajšek
URI:
uri data.arhivx.net/?id=71175
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.