ArhivX LOD

Upit: V; Broj rezultata: 180 / 2399
Ime
Luigi (nasljednici)
Prezime
Valuassori
URI:
uri data.arhivx.net/?id=54128
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Berislav
Prezime
Valušek
URI:
uri data.arhivx.net/?id=40827
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ervin
Prezime
Valušnig
URI:
uri data.arhivx.net/?id=61971
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Pietro
Prezime
Valvasense
URI:
uri data.arhivx.net/?id=35576
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Francesco
Prezime
Valvasense
URI:
uri data.arhivx.net/?id=72723
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Johann Weichard
Prezime
Valvasor
Godina (rođenja-smrti)
1641-1693
URI:
uri data.arhivx.net/?id=2305
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Giovanni Andrea
Prezime
Valvassori
URI:
uri data.arhivx.net/?id=54114
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vladimir
Prezime
Valjak
URI:
uri data.arhivx.net/?id=16625
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Monika
Prezime
Valjak
URI:
uri data.arhivx.net/?id=29683
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
FRANJO
Prezime
VALJAK
Godina (rođenja-smrti)
1944
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103681
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivica
Prezime
Valjalo
URI:
uri data.arhivx.net/?id=46727
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marina
Prezime
Valjato Fabris
URI:
uri data.arhivx.net/?id=24564
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Naila
Prezime
Valjavac
URI:
uri data.arhivx.net/?id=68935
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Matija Kračmanov
Prezime
Valjavec
Godina (rođenja-smrti)
1831-1897
URI:
uri data.arhivx.net/?id=25722
Objekti:
 45 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Fritz
Prezime
Valjavec
URI:
uri data.arhivx.net/?id=31122
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
RUDOLF
Prezime
VALJAVEC
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103683
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ZVONIMIR
Prezime
VALJAVEC
Godina (rođenja-smrti)
1905-6-1 1972-2-7
Mjesto smrti
ZAGREB
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103685
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Naila
Prezime
Valjevac
URI:
uri data.arhivx.net/?id=63710
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MILOŠ
Prezime
VALJEVAC
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103687
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Gy
Prezime
Vamos
URI:
uri data.arhivx.net/?id=62865
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.