ArhivX LOD

Upit: V; Broj rezultata: 60 / 2399
Ime
DADA
Prezime
VAJDIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103624
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MIRJANA
Prezime
VAJDIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1958
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103626
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ZVONIMIR
Prezime
VAJDIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103628
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
IVICA
Prezime
VAJHINGER
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103630
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivo
Prezime
Vajić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=2301
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MIROSLAV
Prezime
VAJIĆ (VAIĆ)
Godina (rođenja-smrti)
1940
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103632
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
OGNJEN
Prezime
VAJNAHT
Godina (rođenja-smrti)
1948
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103634
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Osip L'vovič
Prezime
Vajnštejn
URI:
uri data.arhivx.net/?id=43734
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nada
Prezime
Vajs
Godina (rođenja-smrti)
1947
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8841
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josef
Prezime
Vajs
URI:
uri data.arhivx.net/?id=16605
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marko
Prezime
Vajs
URI:
uri data.arhivx.net/?id=16607
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Vajs
URI:
uri data.arhivx.net/?id=57559
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Angela
Prezime
Vajs
URI:
uri data.arhivx.net/?id=76951
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
OLGA
Prezime
VAJS
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103636
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
PETAR - PJER
Prezime
VAJS
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103638
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Angela
Prezime
Vajs Felici
URI:
uri data.arhivx.net/?id=80251
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Katharina
Prezime
Vajta
URI:
uri data.arhivx.net/?id=36471
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Gitis
Prezime
Vajtkunas
URI:
uri data.arhivx.net/?id=55309
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Z
Prezime
Vajtner
URI:
uri data.arhivx.net/?id=20838
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DARKO
Prezime
VAJTNER
URI:
uri data.arhivx.net/?id=103640
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.