ArhivX LOD

Upit: S; Broj rezultata: 60 / 4603
Ime
MATE
Prezime
SABLJIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1952
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99681
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ZORICA
Prezime
SABLJIĆ TURKALJ
Godina (rođenja-smrti)
1943
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99683
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Sabo
URI:
uri data.arhivx.net/?id=15511
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ĐERĐ
Prezime
SABO
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99685
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Željko
Prezime
Sabol
Godina (rođenja-smrti)
1942
URI:
uri data.arhivx.net/?id=36212
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mijo
Prezime
Sabol
URI:
uri data.arhivx.net/?id=47531
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Sabol
URI:
uri data.arhivx.net/?id=49117
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marijan
Prezime
Sabol
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66041
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Gabrijela
Prezime
Sabol
URI:
uri data.arhivx.net/?id=73831
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
RATKO
Prezime
SABOL
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99687
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MAJA
Prezime
SABOLEK
Godina (rođenja-smrti)
1971
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99689
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Dubravka
Prezime
Sabolić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=15513
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Sabolić
Godina (rođenja-smrti)
1921-1986
URI:
uri data.arhivx.net/?id=15515
Objekti:
 6 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Kruno
Prezime
Sabolić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=44113
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Zdravko
Prezime
Sabolić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=60716
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
P
Prezime
Sabolić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=78862
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
FRANJO
Prezime
SABOLIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99691
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MIROSLAV
Prezime
SABOLIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1974
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99696
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
IVAN
Prezime
SABOLIĆ STRIC
Godina (rođenja-smrti)
1943-9-19
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99694
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mirko
Prezime
Sabolović
Godina (rođenja-smrti)
1935
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8433
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.