ArhivX LOD

Upit: S; Broj rezultata: 200 / 4603
Ime
RUDOLF
Prezime
SAKSIDA
Godina (rođenja-smrti)
1913
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99736
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Sergej Sergeevič
Prezime
Sal'nikov
URI:
uri data.arhivx.net/?id=51111
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marius
Prezime
Sala
URI:
uri data.arhivx.net/?id=39979
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Teodoro
Prezime
Sala
URI:
uri data.arhivx.net/?id=57529
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Paolo
Prezime
Sala
URI:
uri data.arhivx.net/?id=76447
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Salač
URI:
uri data.arhivx.net/?id=77694
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
BRANKO
Prezime
SALAĆANIN
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99738
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
T
Prezime
Salaj
URI:
uri data.arhivx.net/?id=41123
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Salaj
URI:
uri data.arhivx.net/?id=45283
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Joseph
Prezime
Salaj
URI:
uri data.arhivx.net/?id=50508
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Boris
Prezime
Salaj
URI:
uri data.arhivx.net/?id=57753
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
EMILIJA
Prezime
SALAJ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99740
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
IVICA
Prezime
SALAJ
Godina (rođenja-smrti)
1950
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99742
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MATIJA
Prezime
SALAJ
Godina (rođenja-smrti)
1932
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99744
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MLADEN
Prezime
SALAJ
Godina (rođenja-smrti)
1955
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99746
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Terezija
Prezime
Salaj-Rakić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=15533
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Erika
Prezime
Salaj-Šmic
URI:
uri data.arhivx.net/?id=25682
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
IVAN
Prezime
SALAJPAL
URI:
uri data.arhivx.net/?id=99748
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
K
Prezime
Salajster
URI:
uri data.arhivx.net/?id=20930
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Georgios
Prezime
Salakides
URI:
uri data.arhivx.net/?id=32283
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.