ArhivX LOD

Upit: R; Broj rezultata: 100 / 2526
Ime
Bojan
Prezime
Radašinović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=28345
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Dejan
Prezime
Radat
URI:
uri data.arhivx.net/?id=68386
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vinko
Prezime
Radatović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=57883
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Hanrikas
Prezime
Radauskas
URI:
uri data.arhivx.net/?id=41852
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vanja
Prezime
Radauš
Godina (rođenja-smrti)
1906-1975
URI:
uri data.arhivx.net/?id=15227
Objekti:
 46 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DALIBOR
Prezime
RADAUŠ
Godina (rođenja-smrti)
1953
URI:
uri data.arhivx.net/?id=98487
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Jelka
Prezime
Radauš-Ribarić
Godina (rođenja-smrti)
1922
URI:
uri data.arhivx.net/?id=5518
Objekti:
 7 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
J. F
Prezime
Radavich
URI:
uri data.arhivx.net/?id=63025
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marina
Prezime
Radčenko
URI:
uri data.arhivx.net/?id=49067
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Bruce
Prezime
Radde
URI:
uri data.arhivx.net/?id=42648
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
FRANCESCA
Prezime
RADE
URI:
uri data.arhivx.net/?id=98490
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
TINA
Prezime
RADE
Godina (rođenja-smrti)
1986
URI:
uri data.arhivx.net/?id=112925
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MIROSLAV
Prezime
RADEČIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=98492
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marjan
Prezime
Radej
URI:
uri data.arhivx.net/?id=61811
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ZLATA
Prezime
RADEJ
Godina (rođenja-smrti)
1922
URI:
uri data.arhivx.net/?id=98494
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Valenta
Prezime
Radek
URI:
uri data.arhivx.net/?id=29627
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Milan
Prezime
Radeka
URI:
uri data.arhivx.net/?id=64811
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Zdenko
Prezime
Radelić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=4450
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DRAGAN
Prezime
RADELIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=98497
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
JELICA
Prezime
RADELIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1948
URI:
uri data.arhivx.net/?id=98499
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.