ArhivX LOD

Upit: P; Broj rezultata: 200 / 4416
Ime
Lida
Prezime
Palij
URI:
uri data.arhivx.net/?id=14637
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nikola
Prezime
Palikuća
URI:
uri data.arhivx.net/?id=19899
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Michael
Prezime
Palin
URI:
uri data.arhivx.net/?id=5228
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ANTONIO
Prezime
PALIN
URI:
uri data.arhivx.net/?id=96200
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nana
Prezime
Palinić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=17967
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
PETAR
Prezime
PALINIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=96202
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ladislav
Prezime
Palinkaš
Godina (rođenja-smrti)
1944
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8139
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
NINA
Prezime
PALINKAŠ
Godina (rođenja-smrti)
1947
URI:
uri data.arhivx.net/?id=96204
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Claude V
Prezime
Palisca
URI:
uri data.arhivx.net/?id=22985
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ANTON
Prezime
PALISKA
URI:
uri data.arhivx.net/?id=96206
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
KARLO
Prezime
PALISKA
Godina (rođenja-smrti)
1938
URI:
uri data.arhivx.net/?id=96208
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MARINO
Prezime
PALISKA
Godina (rođenja-smrti)
1958
URI:
uri data.arhivx.net/?id=96210
Objekti:
 1 iz MMSU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MILAN
Prezime
PALIŠAŠKI
URI:
uri data.arhivx.net/?id=96212
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Paližna
URI:
uri data.arhivx.net/?id=57405
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Henryk
Prezime
Palkij
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37296
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Branimir
Prezime
Palković
URI:
uri data.arhivx.net/?id=14641
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Robert
Prezime
Palković
URI:
uri data.arhivx.net/?id=33649
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Andrea
Prezime
Palladio
URI:
uri data.arhivx.net/?id=42732
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Fuscus
Prezime
Palladius
URI:
uri data.arhivx.net/?id=71225
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Armin
Prezime
Pallaoro
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8141
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.