ArhivX LOD

Upit: N; Broj rezultata: 80 / 1142
Ime
I
Prezime
Nagy Czako
URI:
uri data.arhivx.net/?id=63011
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Paul J
Prezime
Nahin
URI:
uri data.arhivx.net/?id=49662
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marek
Prezime
Nahotko
URI:
uri data.arhivx.net/?id=38842
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Rajko
Prezime
Nahtigal
Godina (rođenja-smrti)
1877-1958
URI:
uri data.arhivx.net/?id=80648
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
N. N
Prezime
Naidina
URI:
uri data.arhivx.net/?id=14375
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Norman M
Prezime
Naimark
URI:
uri data.arhivx.net/?id=39777
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
V. S
Prezime
Naipaul
URI:
uri data.arhivx.net/?id=36214
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
John
Prezime
Naisbitt
URI:
uri data.arhivx.net/?id=4266
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Dimitche
Prezime
Naitchevsky
URI:
uri data.arhivx.net/?id=80924
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Shiro
Prezime
Naito
URI:
uri data.arhivx.net/?id=14377
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Magdalena
Prezime
Najbar-Agičić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66287
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nikola J
Prezime
Najdanović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=81539
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Sergej Aleksandrovič
Prezime
Najdjonov
URI:
uri data.arhivx.net/?id=113823
Objekti:
 2 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ž
Prezime
Najman
URI:
uri data.arhivx.net/?id=65989
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Julija
Prezime
Najman
URI:
uri data.arhivx.net/?id=70371
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Adam
Prezime
Najšić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=53566
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Lucia
Prezime
Najšlova
URI:
uri data.arhivx.net/?id=57369
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Yasuo
Prezime
Nakamura
URI:
uri data.arhivx.net/?id=52592
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Hajime
Prezime
Nakamura
URI:
uri data.arhivx.net/?id=54833
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Chie
Prezime
Nakane
URI:
uri data.arhivx.net/?id=54626
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.