ArhivX LOD

Upit: N; Broj rezultata: 60 / 1142
Prezime
NAGLIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=95303
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Bernandin
Prezime
Nagnanović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=25194
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Aleš
Prezime
Nagode
URI:
uri data.arhivx.net/?id=38834
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Miodrag
Prezime
Nagorni
URI:
uri data.arhivx.net/?id=25988
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MILOVAN
Prezime
NAGRADIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1960
URI:
uri data.arhivx.net/?id=95306
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Daniel
Prezime
Nagrin
URI:
uri data.arhivx.net/?id=27226
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Biserka
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8055
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
E
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=14373
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Antun
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=19907
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Sandor
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=26814
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Božidar
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=32263
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Reka
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=35269
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mihaly
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=35327
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Imre V
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=35588
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
B
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37663
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=49233
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Fortunatus
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=65772
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Milan
Prezime
Nagy
URI:
uri data.arhivx.net/?id=68404
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MILICA
Prezime
NAGY
URI:
uri data.arhivx.net/?id=95308
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ŠANDOR
Prezime
NAGY (NAĐ)
URI:
uri data.arhivx.net/?id=95301
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.