ArhivX LOD

Upit: LJ; Broj rezultata: 20 / 84
Ime
ALEKSANDAR
Prezime
LJAHNICKY
Godina (rođenja-smrti)
1933
URI:
uri data.arhivx.net/?id=95233
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Milojko
Prezime
Ljaljević
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66596
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Risto
Prezime
Ljapčev
URI:
uri data.arhivx.net/?id=13537
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Boris Valer'janovič
Prezime
Ljapunov
URI:
uri data.arhivx.net/?id=31342
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Roza Gavrilovna
Prezime
Ljapunova
URI:
uri data.arhivx.net/?id=47899
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Antun Petra
Prezime
Ljepopili
URI:
uri data.arhivx.net/?id=71577
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DUŠAN
Prezime
LJESKOVAC
Godina (rođenja-smrti)
1933
URI:
uri data.arhivx.net/?id=95235
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
A
Prezime
Ljevar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=21702
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
NIMAN
Prezime
LJOKAJ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=95237
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
SULEJMAN
Prezime
LJOKAJ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=95239
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Krunoslav
Prezime
Ljolje
URI:
uri data.arhivx.net/?id=58857
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ju
Prezime
Lju
URI:
uri data.arhivx.net/?id=51681
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vladimir
Prezime
Ljubanović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=4026
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Jakov Nikolaevič
Prezime
Ljubarskij
URI:
uri data.arhivx.net/?id=51763
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
LUCE
Prezime
LJUBENKO
Godina (rođenja-smrti)
1930
URI:
uri data.arhivx.net/?id=95241
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Petr Cv
Prezime
Ljubenov
URI:
uri data.arhivx.net/?id=84352
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marta
Prezime
Ljubešić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=5656
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Ljubešić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=25116
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nikola
Prezime
Ljubešić
Godina (rođenja-smrti)
1940
URI:
uri data.arhivx.net/?id=59983
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Jerko
Prezime
Ljubetić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=7797
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.