ArhivX LOD

Upit: J; Broj rezultata: 240 / 1814
Ime
Božo
Prezime
Jakovljević
Godina (rođenja-smrti)
1926
URI:
uri data.arhivx.net/?id=75401
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
BRANKA
Prezime
JAKOVLJEVIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93421
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DAMIR
Prezime
JAKOVLJEVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1957-6-13
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93423
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
NEVEN
Prezime
JAKOVLJEVIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93425
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ZDENKO
Prezime
JAKOVLJEVIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93427
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ANTONIJA
Prezime
JAKOVLJEVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1977-2-25
URI:
uri data.arhivx.net/?id=111066
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
LAZAR
Prezime
JAKOVOVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1940-2-24 2001-1-10
Mjesto smrti
ZAGREB
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93431
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
AJKA
Prezime
JAKRLIN
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93429
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
J
Prezime
Jakša
URI:
uri data.arhivx.net/?id=42194
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ana
Prezime
Jakša
URI:
uri data.arhivx.net/?id=42360
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
VLADO
Prezime
JAKŠE
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93433
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Stjepan
Prezime
Jakševac
URI:
uri data.arhivx.net/?id=23781
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nikola
Prezime
Jakšić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=923
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Predrag
Prezime
Jakšić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=3756
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Božidar
Prezime
Jakšić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=5926
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Branimir
Prezime
Jakšić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=12509
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Milko
Prezime
Jakšić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=12511
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Želimir
Prezime
Jakšić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=12513
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
M. M
Prezime
Jakšić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=20744
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Jakšić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=23954
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.