ArhivX LOD

Upit: J; Broj rezultata: 100 / 1814
Prezime
Jagelovići (litavsko-poljska dinastija)
URI:
uri data.arhivx.net/?id=29067
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
IVAN
Prezime
JAGER
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93329
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Svensker C
Prezime
Jagers
URI:
uri data.arhivx.net/?id=29811
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nada
Prezime
Jagetić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=10019
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
PETAR
Prezime
JAGETIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=112074
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vatroslav
Prezime
Jagić
Godina (rođenja-smrti)
1838-1923
URI:
uri data.arhivx.net/?id=3748
Objekti:
 46 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Dorta
Prezime
Jagić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=18495
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Jagić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=30456
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ante
Prezime
Jagić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=30623
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nikola
Prezime
Jagić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=32167
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Suzana
Prezime
Jagić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=76186
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
BOŽIDAR
Prezime
JAGIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1939
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93331
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
JOSIP
Prezime
JAGIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93333
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ROMANA
Prezime
JAGIĆ KENĐELIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1958-12-17
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93335
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Wladyslaw
Prezime
Jagiello
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37924
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Zofia
Prezime
Jagiellonka
URI:
uri data.arhivx.net/?id=36819
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Željko
Prezime
Jagnjić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=29779
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
STANE
Prezime
JAGODIČ
Godina (rođenja-smrti)
1943
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93341
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ROBERTA
Prezime
JAGODIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93339
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MARGARETA (GITA)
Prezime
JAGODIĆ rođ.ROSENZWEIG
Godina (rođenja-smrti)
1939-2-22 1971-2-18
Mjesto smrti
ZAGREB
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93337
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.