ArhivX LOD

Upit: I; Broj rezultata: 200 / 771
Ime
LJUBIŠA
Prezime
ILIJIĆ SOVA
Godina (rođenja-smrti)
1931 1956-5-22
Mjesto smrti
NOVI SAD
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93000
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
G. A
Prezime
Ilinskij
URI:
uri data.arhivx.net/?id=83841
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Constantin
Prezime
Ilioi
URI:
uri data.arhivx.net/?id=46145
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vlasta
Prezime
Ilišin
Godina (rođenja-smrti)
1954
URI:
uri data.arhivx.net/?id=76814
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Duško
Prezime
Ilkić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=12405
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mato
Prezime
Ilkić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=41786
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
JOVAN
Prezime
ILKIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1857-3-25 1917-1-9
Mjesto smrti
NEŽIDER (MAĐARSKA)
URI:
uri data.arhivx.net/?id=93006
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
N
Prezime
Ilkov
URI:
uri data.arhivx.net/?id=59855
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nikolaj Sergeevič
Prezime
Illarionov
URI:
uri data.arhivx.net/?id=54642
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Laszlo
Prezime
Illes
URI:
uri data.arhivx.net/?id=895
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Sandor
Prezime
Illes
URI:
uri data.arhivx.net/?id=12407
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Davor
Prezime
Illeš
URI:
uri data.arhivx.net/?id=83801
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Janos
Prezime
Illetits
URI:
uri data.arhivx.net/?id=26610
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Illich
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37772
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vladislav Markovič
Prezime
Illič-Svityč
URI:
uri data.arhivx.net/?id=46157
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Valerie
Prezime
Illingworth
URI:
uri data.arhivx.net/?id=9075
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Gyula
Prezime
Illyes
Godina (rođenja-smrti)
1902-1983
URI:
uri data.arhivx.net/?id=26452
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Ilotić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=60280
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Prezime
ilustrator
URI:
uri data.arhivx.net/?id=18920
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ismo
Prezime
Ilveskoski
URI:
uri data.arhivx.net/?id=5492
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.