ArhivX LOD

Upit: H; Broj rezultata: 120 / 2140
Ime
VOJISLAV
Prezime
HADŽIDAMJANOVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1895-2-11
URI:
uri data.arhivx.net/?id=92218
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Šemsudin
Prezime
Hadžiefendić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=61068
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Dragan
Prezime
Hadžievski
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66672
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Jusuf
Prezime
Hadžifejzović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=114127
Objekti:
 1 iz MMSU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
FUAD
Prezime
HADŽIHALILOVIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=92220
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Muhamed
Prezime
Hadžijahić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=50930
Objekti:
 2 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
FEHIMA
Prezime
HADŽIMAHOVIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=92222
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ŠEMSA
Prezime
HADŽIMAHOVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1943
URI:
uri data.arhivx.net/?id=92224
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Jasna
Prezime
Hadžimejlić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=7295
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
H.
Prezime
HADŽIMUSTAFIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=92230
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Asen I
Prezime
Hadžioloff
Godina (rođenja-smrti)
1903-19??
URI:
uri data.arhivx.net/?id=72774
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Maid
Prezime
Hadžiomeragić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=28137
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
V
Prezime
Hadžiomerović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37635
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Hasan
Prezime
Hadžiomerović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=51192
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Gančo
Prezime
Hadžipanzov
URI:
uri data.arhivx.net/?id=22947
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Hajrudin
Prezime
Hadžiselimović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=51180
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vefik
Prezime
Hadžismajlović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=67573
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MILICA
Prezime
HAĐI MITIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=92226
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Osman
Prezime
Hađina
URI:
uri data.arhivx.net/?id=55731
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Julijana
Prezime
Hađina
URI:
uri data.arhivx.net/?id=55751
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.