ArhivX LOD

Upit: Ž; Broj rezultata: 20 / 489
Ime
DANIJEL
Prezime
ŽABČIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1950
URI:
uri data.arhivx.net/?id=104948
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Julijana
Prezime
Žabeva
URI:
uri data.arhivx.net/?id=63853
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
TONKO
Prezime
ŽABICA
Godina (rođenja-smrti)
1933
URI:
uri data.arhivx.net/?id=104950
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
T
Prezime
Žabkar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=67263
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
IVAN
Prezime
ŽABOTA
URI:
uri data.arhivx.net/?id=104952
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Sergij
Prezime
Žadan
URI:
uri data.arhivx.net/?id=54358
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MIROSLAV
Prezime
ŽAFRAN
URI:
uri data.arhivx.net/?id=104954
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mateo
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=5340
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Anka
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=9051
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marijan
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=17115
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mario
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=19120
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ninoslav
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=28341
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marjan
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=36425
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=39867
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Krešimir
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=42284
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vinko
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=59471
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Zoran
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66235
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Miljenko
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66960
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nada
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=70331
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Janja
Prezime
Žagar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=73845
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.