ArhivX LOD

Upit: Š; Broj rezultata: 120 / 1711
Ime
TOMISLAV
Prezime
ŠALOV
URI:
uri data.arhivx.net/?id=112813
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivo
Prezime
Šalovac
URI:
uri data.arhivx.net/?id=56601
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MARIJA
Prezime
ŠALOVARDA
Godina (rođenja-smrti)
1932
URI:
uri data.arhivx.net/?id=101739
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Saulius
Prezime
Šaltenis
URI:
uri data.arhivx.net/?id=30142
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DRAŽEN
Prezime
ŠALVARI
URI:
uri data.arhivx.net/?id=101741
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Fedor Ivanovič
Prezime
Šaljapin
URI:
uri data.arhivx.net/?id=41866
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Jaromir
Prezime
Šamal
URI:
uri data.arhivx.net/?id=33218
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
VEDRAN
Prezime
ŠAMANOVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1968-0-0 0-0-0
URI:
uri data.arhivx.net/?id=111713
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Azad Nasretdinovič
Prezime
Šamatov
URI:
uri data.arhivx.net/?id=50220
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ferdinand František
Prezime
Šamberk
URI:
uri data.arhivx.net/?id=113772
Objekti:
 3 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Indira
Prezime
Šamec Flaschar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=76168
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Midhat
Prezime
Šamić
Godina (rođenja-smrti)
1907-1990
URI:
uri data.arhivx.net/?id=31428
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Jasna
Prezime
Šamić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=75249
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mirko
Prezime
Šamija
URI:
uri data.arhivx.net/?id=16089
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan Branko
Prezime
Šamija
URI:
uri data.arhivx.net/?id=55871
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Šamija
URI:
uri data.arhivx.net/?id=65221
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Renata
Prezime
Šamo
URI:
uri data.arhivx.net/?id=69073
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
A. M
Prezime
Šamsutdinov
URI:
uri data.arhivx.net/?id=53934
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Gustav
Prezime
Šamšalović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=4688
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Miljen
Prezime
Šamšalović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=16091
Objekti:
 3 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.