ArhivX LOD

Upit: Š; Broj rezultata: 200 / 1711
Ime
Jure
Prezime
Šare
URI:
uri data.arhivx.net/?id=65850
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Fanči
Prezime
Šarf
Godina (rođenja-smrti)
1924
URI:
uri data.arhivx.net/?id=76850
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vera
Prezime
Šargić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=62454
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ljiljana
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8651
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marko
Prezime
Šarić
Godina (rođenja-smrti)
1924
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8653
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Tomislav
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8655
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan Evanđelist
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=16099
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Slavko
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=16101
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Goran
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=20644
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Bono
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=25750
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Davor
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=34390
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Tatjana
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=35877
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nera
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=41521
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Zvjezdana
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=46723
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Milan
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=47507
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ismet
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=51711
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Borna
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=55943
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Suzana
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=59151
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vlatko
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=67076
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Iva
Prezime
Šarić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=67941
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.