ArhivX LOD

Upit: Š; Broj rezultata: 20 / 1711
Ime
Frano
Prezime
Šabalić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=81495
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ladislav
Prezime
Šaban
Godina (rođenja-smrti)
1918-1985
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8641
Objekti:
 264 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mirjana
Prezime
Šaban
URI:
uri data.arhivx.net/?id=16069
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nikola
Prezime
Šaban
URI:
uri data.arhivx.net/?id=23929
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Stjepan
Prezime
Šaban
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66357
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Šaban
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66375
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivka
Prezime
Šaban
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66437
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
BOGOSLAV
Prezime
ŠABAN
Godina (rođenja-smrti)
1938
URI:
uri data.arhivx.net/?id=101668
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DESA
Prezime
ŠABAN
URI:
uri data.arhivx.net/?id=101670
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
SVETLANA
Prezime
ŠABAN
URI:
uri data.arhivx.net/?id=101672
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Asif
Prezime
Šabanović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=58253
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Hazim
Prezime
Šabanović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=80632
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ZDRAVKO
Prezime
ŠABARIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1954
URI:
uri data.arhivx.net/?id=101674
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nada
Prezime
Šabec
URI:
uri data.arhivx.net/?id=8643
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
LJUBICA
Prezime
ŠABELJIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=101676
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vlasta
Prezime
Šabić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=24230
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marijan
Prezime
Šabić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=27204
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
STIPAN
Prezime
ŠABIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=101678
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MIRAN
Prezime
ŠABIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1986
URI:
uri data.arhivx.net/?id=112699
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MATEA
Prezime
ŠABIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=112725
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.