ArhivX LOD

Upit: Đ; Broj rezultata: 60 / 295
Ime
MARIO
Prezime
ĐIKOVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1942
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85704
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Milovan
Prezime
Đilas
URI:
uri data.arhivx.net/?id=513
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MIODRAG
Prezime
ĐILAS
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85706
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Anica
Prezime
Điljatić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=36649
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MIREM
Prezime
ĐIMŠITTA
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85708
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Slavoljub
Prezime
Đinđić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=75865
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
SNJEŽANA
Prezime
ĐIRLIĆ BOŠNJAK
Godina (rođenja-smrti)
1968-8-13
URI:
uri data.arhivx.net/?id=112517
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Stane
Prezime
Đivanović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11625
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Niko
Prezime
Đivanović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=47771
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ALEMKA
Prezime
ĐIVOJE
Godina (rođenja-smrti)
1966
URI:
uri data.arhivx.net/?id=110757
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nikola
Prezime
Đivović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11627
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Šime
Prezime
Đodan
Godina (rođenja-smrti)
1927-2007
URI:
uri data.arhivx.net/?id=36663
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
RUŽICA
Prezime
ĐOĐEVIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85776
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Alija
Prezime
Đogović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=68887
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ĐELJOŠ
Prezime
ĐOKAJ
Godina (rođenja-smrti)
1933-7-26
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85710
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Darije
Prezime
Đokić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=19738
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Krista
Prezime
Đokić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=20174
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Siniša
Prezime
Đokić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=50588
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DUŠAN
Prezime
ĐOKIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1943-4-22
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85712
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MILAN
Prezime
ĐOKIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1937-10-22
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85714
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.