ArhivX LOD

Upit: Đ; Broj rezultata: 40 / 295
Ime
MOŠA
Prezime
ĐENIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85694
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
PETAR
Prezime
ĐEORĐIEV
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85696
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Božidar P
Prezime
Đerasimović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=78914
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Tamara
Prezime
Đerek
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11619
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ZDRAVKO
Prezime
ĐEREK
Godina (rođenja-smrti)
1965-1-25
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85698
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Aleksandar
Prezime
Đerfi
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11621
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Stjepan
Prezime
Đeri
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11623
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
LJILJANA
Prezime
ĐERI
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85700
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
D
Prezime
Đerić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37575
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vasilije
Prezime
Đerić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=83060
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Branislav M
Prezime
Đerković
URI:
uri data.arhivx.net/?id=79545
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Olga
Prezime
Đerković-Prlenda
URI:
uri data.arhivx.net/?id=79549
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Petar
Prezime
Đidara
URI:
uri data.arhivx.net/?id=44463
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
LIDIJA
Prezime
ĐIKANOVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1966-9-1
URI:
uri data.arhivx.net/?id=111741
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Osman
Prezime
Đikić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=18289
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Marija
Prezime
Đikić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=25114
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Đikić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=29413
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Domagoj
Prezime
Đikić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=35131
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivica
Prezime
Đikić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=65881
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
FAHRIJE
Prezime
ĐIKOLI
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85702
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.