ArhivX LOD

Upit: Č; Broj rezultata: 140 / 684
Ime
ALOJZ
Prezime
ČARGONJA
Godina (rođenja-smrti)
1940-5-28
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89698
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
PAULA
Prezime
ČARGONJA
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89700
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
DAMIR
Prezime
ČARGONJA
Godina (rođenja-smrti)
1968
URI:
uri data.arhivx.net/?id=111252
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ferenc
Prezime
Časnji
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11201
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Kole
Prezime
Čašule
URI:
uri data.arhivx.net/?id=69377
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Lea
Prezime
Čataj
URI:
uri data.arhivx.net/?id=73745
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Igor
Prezime
Čatić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=6977
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ranka
Prezime
Čatić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=30975
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Čatipović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11203
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
IVO
Prezime
ČATIPOVIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89702
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Katija
Prezime
Čatipović-Veselica
URI:
uri data.arhivx.net/?id=44491
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Fuad
Prezime
Čatović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=62576
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
HAMIJA
Prezime
ČATOVIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1933
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89704
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ekrem
Prezime
Čaušević
URI:
uri data.arhivx.net/?id=5658
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Samir
Prezime
Čaušević
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37834
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mario
Prezime
Čaušić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=28663
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josipa
Prezime
Čaval
URI:
uri data.arhivx.net/?id=80450
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
TONI
Prezime
ČAVAR
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89707
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
D
Prezime
Čavčić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=68526
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ŽELJKO
Prezime
ČAVČIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89709
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.