ArhivX LOD

Upit: Č; Broj rezultata: 200 / 684
Ime
ASTRIDA
Prezime
ČEHOVIN
Godina (rođenja-smrti)
1926
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89728
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
G. Ju
Prezime
Čehovskaja
URI:
uri data.arhivx.net/?id=66842
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
STJEPAN
Prezime
ČEHULIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89730
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Lidija
Prezime
Čehulić Vukadinović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37563
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mirek
Prezime
Čejka
URI:
uri data.arhivx.net/?id=23343
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Veronika
Prezime
Čejkova
URI:
uri data.arhivx.net/?id=32087
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
BRANIMIR
Prezime
ČEKERAVAC
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89732
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Šefkija
Prezime
Čekić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=355
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Smail
Prezime
Čekić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=83070
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
JOVAN
Prezime
ČEKIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89734
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Zora
Prezime
Čeko
URI:
uri data.arhivx.net/?id=22594
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Zorana
Prezime
Čekol
URI:
uri data.arhivx.net/?id=75265
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Živorad
Prezime
Čeković
URI:
uri data.arhivx.net/?id=20848
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vladimir
Prezime
Čelagović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11209
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Tatiana
Prezime
Čelak
URI:
uri data.arhivx.net/?id=39179
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Jaromir
Prezime
Čelakovsky
URI:
uri data.arhivx.net/?id=33264
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
František Ladislav
Prezime
Čelakovsky
URI:
uri data.arhivx.net/?id=53052
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Toma
Prezime
Čelanski
URI:
uri data.arhivx.net/?id=80282
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Čelar
URI:
uri data.arhivx.net/?id=76873
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
BORIS
Prezime
ČELAR
Godina (rođenja-smrti)
1957
URI:
uri data.arhivx.net/?id=89736
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.