ArhivX LOD

Upit: Ć; Broj rezultata: 120 / 141
Ime
Mato
Prezime
Ćurak
Godina (rođenja-smrti)
1968
URI:
uri data.arhivx.net/?id=73473
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Božidar
Prezime
Ćurčić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=391
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Vejsil
Prezime
Ćurčić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=34052
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Slobodan
Prezime
Ćurčić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=42500
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Stevo M
Prezime
Ćurčić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=57113
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Jovan
Prezime
Ćurčić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=67637
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Agica
Prezime
Ćurčić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=69928
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
PETAR
Prezime
ĆURČIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1938-7-1
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85655
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
VESELINKA
Prezime
ĆURČIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85657
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MARIJA
Prezime
ĆURČIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=90018
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MARIA
Prezime
ĆURČIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1982-1-17
URI:
uri data.arhivx.net/?id=112375
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Milan
Prezime
Ćurčin
Godina (rođenja-smrti)
1880-1960
URI:
uri data.arhivx.net/?id=17507
Objekti:
 1 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
SILVA
Prezime
ĆURĆIJA MILADIN
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85659
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Darko
Prezime
Ćurdo
URI:
uri data.arhivx.net/?id=28665
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Mijo N
Prezime
Ćurić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=23477
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Josip
Prezime
Ćurić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=37714
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Iva
Prezime
Ćurić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=70389
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Hajrudin
Prezime
Ćurić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=81918
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ALOJZ
Prezime
ĆURIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1933-4-13
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85662
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Miroslav
Prezime
Ćurin
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11287
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.