ArhivX LOD

Upit: Ć; Broj rezultata: 100 / 141
Ime
ZORAN
Prezime
ĆOSIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1910
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85644
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
FRA ILIJA MIROSLAV - MIRKO
Prezime
ĆOSIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1903-6-15 1967-7-16
Mjesto smrti
MOSTAR
URI:
uri data.arhivx.net/?id=110778
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ivan
Prezime
Ćosić Bukvin
URI:
uri data.arhivx.net/?id=72458
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Č
Prezime
Ćosović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=58923
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Pejo
Prezime
Ćošković
URI:
uri data.arhivx.net/?id=76309
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Nikola
Prezime
Ćućuz
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11283
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
BISERKA
Prezime
ĆUJIĆ
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85646
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
MILAN SLOBODAN
Prezime
ĆUJIĆ
Godina (rođenja-smrti)
1919-8-9 1988-3-3
Mjesto smrti
ZAGREB
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85648
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Juraj
Prezime
Ćuk
URI:
uri data.arhivx.net/?id=50312
Objekti:
 2 iz DIZBI, HAZU
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Slobodan
Prezime
Ćuk
URI:
uri data.arhivx.net/?id=60067
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ljubo
Prezime
Ćuk
URI:
uri data.arhivx.net/?id=60830
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
D
Prezime
Ćuk
URI:
uri data.arhivx.net/?id=65425
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Ruža
Prezime
Ćuk
URI:
uri data.arhivx.net/?id=81011
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
BLAŽ
Prezime
ĆUK
Godina (rođenja-smrti)
1915-2-2 1975-6-4
Mjesto smrti
DUBOVAC
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85650
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
ZVONKO - ZVONIMIR
Prezime
ĆUK
Godina (rođenja-smrti)
1962-11-30
URI:
uri data.arhivx.net/?id=85652
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Katica
Prezime
Ćulakova
URI:
uri data.arhivx.net/?id=33054
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Svetozar
Prezime
Ćulibrk
URI:
uri data.arhivx.net/?id=74342
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Juraj
Prezime
Ćulinović
URI:
uri data.arhivx.net/?id=34064
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Živojin
Prezime
Ćulum
URI:
uri data.arhivx.net/?id=72863
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
Ime
Drago
Prezime
Ćupić
URI:
uri data.arhivx.net/?id=11285
Objekti:
Nema objekata!
RDF:
rdf RDF/XML
 
Nema semantičkih poveznica!
ArhivX LOD | © ArhivPRO 2012.